77 Samois rue Valvin restaurant Henet crue 1910

Valvins. Restaurant Hernet